Tháng Mười 22, 2021

Tại sao nói tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể người ?

Tại sao nói tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể người ?
A. Các cơ quan trong cơ thể người đều được cấu tạo bởi tế bào
B. Các hoạt động sống của tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống của cơ thể
C. Khi toàn bộ các tế bào bị chết thì cơ thể sẽ chết.
D. Câu A và B đúng.

Hướng dẫn

Tế bào là đơn vị cấu trúc và chức năng của cơ thể người vì:
– Các cơ quan trong cơ thể người đều được cấu tạo bởi tế bào
– Các hoạt động sống của tế bào là cơ sở cho các hoạt động sống của cơ thể
Đáp án cần chọn là: D