Tháng Mười Một 28, 2021

Tại sao các công trình kiến trúc ở các quốc gia cổ đại Phương Đông thường đồ sộ?

Tại sao các công trình kiến trúc ở các quốc gia cổ đại Phương Đông thường đồ sộ?

A. Thể hiện sức mạnh của đất nước

B. Thể hiện sức mạnh của thần thánh

C. Thể hiện sức mạnh và uy quyền của nhà vua

D. Thể hiện tình đoàn kết dân tộc

Hướng dẫn

Trong nền văn minh cổ đại phương Đông, nghệ thuật kiến trúc phát triển rất phong phú. Nhiều công trình kiến trúc đến nay vẫn còn lưu lại như: Kim tự tháp ở Ai Cập, những khu đền tháp ở Ấn Độ, thành Ba-bi-lon ở Lường Hà,…Các công trình được xây dựng chủ yếu là ở những khu vực trung tâm của nhà nước và phục vụ cho nhu cầu của nhà vua/pharaong/…hay quý tộc. Công trình càng lớn, càng độc đáo thì càng thể hiện được sức mạnh và uy quyền của nhà vua. Cũng chính vì lẽ đó, các công trình kiến trúc ở các quốc gia cổ đại phương Đông thường rất đồ sộ.

Đáp án cần chọn là: C