Tháng Mười Một 27, 2021

Đặc điểm chung của kiến trúc phương Đông cổ đại là

Đặc điểm chung của kiến trúc phương Đông cổ đại là

A. Phức tạp về hình khối.

B. Có nhiều hoa văn hình rồng.

C. Đẹp về mặt mĩ thuật.

D. Đồ sộ về quy mô.

Hướng dẫn

Trong nền văn minh cổ đại phương Đông, nghệ thuật kiến trúc phát triển rất phong phú. Nhiều công trình kiến trúc đến nay vẫn còn lưu lại như: Kim tự tháp ở Ai Cập, những khu đền tháp ở Ấn Độ, thành Ba-bi-lon ở Lường Hà,…Các công trình được xây dựng chủ yếu là ở những khu vực trung tâm của nhà nước và phục vụ cho nhu cầu của nhà vua/pharaong/…hay quý tộc. Công trình càng lớn, càng độc đáo thì càng thể hiện được sức mạnh và uy quyền của nhà vua. Cũng chính vì lẽ đó, các công trình kiến trúc ở các quốc gia cổ đại phương Đông thường rất đồ sộ về quy mô.

Đáp án cần chọn là: D