Tháng Mười 26, 2021

Tác nhân nào dưới đây có thể gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu ?

Tác nhân nào dưới đây có thể gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu ?
A. Khẩu phần ăn uống không hợp lí
B. Vi sinh vật gây bệnh
C. Các chất độc có trong thức ăn
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Các yếu tố ở A, B và C đều có thể gây hại cho hệ bài tiết nước tiểu.
Đáp án cần chọn là: D