Tháng Mười 23, 2021

Sự ứ đọng và tích lũy chất nào dưới đây có thể gây sỏi thận ?

Sự ứ đọng và tích lũy chất nào dưới đây có thể gây sỏi thận ?
A. Xistêin
B. Axit uric
C. Ôxalat
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Sự ứ đọng và tích lũy xistêin, axit uric, ôxalat có thể gây sỏi thận.
Đáp án cần chọn là: D