Tháng Mười Một 28, 2021

Sản xuất nông nghiệp ở khu vực Địa Trung Hải chủ yếu là

Sản xuất nông nghiệp ở khu vực Địa Trung Hải chủ yếu là

A. Trồng trọt lương thực, thực phẩm

B. Chăn nuôi gia súc, gia cầm

C. Trồng những cây lưu niên có giá trị cao như nho, ô lia, cam chanh,…

D. Trồng cây nguyên liệu phục vụ cho các xưởng sản xuất

Hướng dẫn

Đáp án: C