Tháng Mười Một 28, 2021

Cư dân cổ đại vùng Địa Trung Hải bắt đầu biết chế tạo loại hình công cụ này từ khoảng thời gian nào?

Cư dân cổ đại vùng Địa Trung Hải bắt đầu biết chế tạo loại hình công cụ này từ khoảng thời gian nào?

A. 2000 năm TCN

B. Đầu thiên niên kỉ 1 TCN

C. Những năm TCN

D. Những năm đầu Công nguyên

Hướng dẫn

Đáp án: B