Tháng Mười Một 28, 2021

Quyền lực trong xã hội cổ đại Địa Trung Hải thuộc về

Quyền lực trong xã hội cổ đại Địa Trung Hải thuộc về

A. Quý tộc

B. Chủ nô, chủ xưởng, nhà buôn

C. Nhà vua

D. Đại hội công dân

Hướng dẫn

Quyền lực trong xã hội cổ đại Địa Trung Hải thuộc về chủ nô, chủ xưởng, nhà buôn. Đây là kết quả của quá trình đấu tranh gay go, quyết liệt.

Đáp án cần chọn là: B