Tháng Mười Một 28, 2021

Các quốc gia cổ đại phương Tây thường được gọi là

Các quốc gia cổ đại phương Tây thường được gọi là

A. Thị quốc

B. Tiểu quốc

C. Vương quốc

D. Bang

Hướng dẫn

Trong xã hội chiếm nô ở vùng Địa Trung Hải, nô lệ là thứ hàng hóa quan trọng bậc nhất.

Đáp án cần chọn là: A