Tháng Tư 2, 2023

Quả gì lắm múi nhiều khe Anh hùng hào kiệt thoáng nghe chạy dài?

Quả gì lắm múi nhiều khe

Anh hùng hào kiệt thoáng nghe chạy dài?

Câu trả lời là: Quả khế