Tháng Mười 17, 2021

: Ở thỏ, lông trăng là trội hoàn toàn số với lông xám. P(t/c): Thỏ lông trắng X Thỏ lông xám. Kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau:

: Ở thỏ, lông trăng là trội hoàn toàn số với lông xám.
P(t/c): Thỏ lông trắng X Thỏ lông xám.
Kết quả ở F1 như thế nào trong các trường hợp sau:
A. Toàn bộ lông xám
B. Toàn bộ lông trắng,
C. 1 lông xám : 1 lông trắng
D. 3 lông trắng : 1 lông xám

Hướng dẫn

Thế hệ con lai F1 có kiểu hình giống với tính trạng trội: Toàn bộ lông trắng
Đáp án cần chọn là: B