Tháng Mười 26, 2021

Ở cơ quan sinh dục nam, bộ phận nào là nơi sản xuất ra tinh trùng?

Ở cơ quan sinh dục nam, bộ phận nào là nơi sản xuất ra tinh trùng?
A. Ống dẫn tinh
B. Túi tinh
C. Tinh hoàn
D. Mào tinh

Hướng dẫn

Tinh hoàn là nơi sản xuất ra tinh trùng.
Đáp án cần chọn là: C