Tháng Mười Một 28, 2021

Nhà nước của các quốc gia cổ đại Phương Đông được hình thành ở

Nhà nước của các quốc gia cổ đại Phương Đông được hình thành ở

A. trên các hòn đảo

B. lưu vực các dòng sông lớn

C. trên các vùng núi cao

D. ở các thung lũng

Hướng dẫn

Nhà nước của các quốc gia cổ đại phương Đông được hình thành trên lưu vực các dòng sông lớn:

– Ai Cập: sông Nin.

– Hàng chục nước lớn nhỏ của người Su-me ở Lưỡng Hà: sông Ti-gơ-rơ và Ơ-phơ-rát.

– Ấn Độ: sông Ấn và sông Hằng.

– Nhà Hạ: sông Trường Giang và sông Hoàng Hà.

Đáp án cần chọn là: B