Tháng Mười Một 28, 2021

Nhà nước cổ đại phương Đông là

Nhà nước cổ đại phương Đông là

A. Nhà nước độc tài chuyên chế

B. Nhà nước chiếm hữu nô lệ

C. Nhà nước quân chủ chuyên chế cổ đại

D. Nhà nước dân chủ chủ nô

Hướng dẫn

Đáp án: C