Tháng Mười Một 28, 2021

“Nguyên tắc vàng” trong xã hội nguyên thủy là

“Nguyên tắc vàng” trong xã hội nguyên thủy là

A. Cùng nhau tìm kiếm thức ăn

B. Hợp tác với nhau trong lao động.

C. Sự công bằng bình đẳng

D. Người cao tuổi dược hưởng nhiều hơn.

Hướng dẫn

– Thời kì nguyên thủy con người sống với nhau thành các thị tộc, bộ lạc nên có mối quan hệ huyết thống gần gũi. Hơn nữa những công việc kiếm thức ăn để nuôi sống thị tộc, nhất là việc săn đuổi, săn bẫy các con thú lớn, thú chạy nhanh luôn đòi hỏi phải có sự phân công hợp lí, mỗi người một việc và phối hợp ăn ý với nhau. Nhất là khi công cụ kim lại chưa xuất hiện, chưa có sản phẩm dư thừa thì đời sống con người còn quá thấp, thức ăn kiếm được chưa nhiều, cần phải cùng nhau làm việc và hưởng thụ bằng nhau.

→ Trong xã hội nguyên thủy, bình đẳng được coi là “nguyên tắc vàng” vì con người phát dựa vào nhau vì tình trạng đời sống còn quá thấp.

Đáp án cần chọn là: C