Tháng Mười Một 27, 2021

Nguyên nhân khiến Ấn Độ không thể chống cự lại cuộc tấn công của người Hồi giáo?

Nguyên nhân khiến Ấn Độ không thể chống cự lại cuộc tấn công của người Hồi giáo?

A. Sự phân tán không thể đem lại sức mạnh thống nhất.

B. Chính quyền trung ương suy yếu.

C. Trình độ kinh tế, quân sự của Ấn Độ kém phát triển hơn.

D. Địa hình Ấn Độ bị chia rẽ, cô lập với bên ngoài.

Hướng dẫn

Ấn Độ đã trải qua một thời kì phát triển, nhất là về văn hóa truyền thống nhưng do sự phân tán không đem lại sức mạnh thống nhất để người Ấn Độ có thể chống cự được cuộc tấn công từ bên ngoài của người Hồi giáo (gốc Thổ). Năm 1055, thủ lĩnh của người Thổ dẫn quân đánh chiếm Bát-đa, rồi cải theo Hồi giáo, lập nên một vương quốc Hồi giáo ở đây – vùng Lưỡng Hà.

→ Nguyên nhân chính khiến Ấn Độ bị người Hồi giáo xâm chiếm là do Ấn Độ bị chia rẽ và phân tán thành nhiều quốc gia.

Đáp án cần chọn là: A