Tháng Mười Một 27, 2021

Người Ấn Độ đã có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là chữ gì?

Người Ấn Độ đã có chữ viết riêng của mình từ rất sớm, phổ biến nhất là chữ gì?

A. Chữ Phạn

B. Chữ Nho

C. Chữ tượng hình

D. Chữ Hin-đu

Hướng dẫn

Người Ấn Độ sớm đã có chữ viết, như chữ cổ vùng sông Ấn từ năm 3000 TCN, chữ cổ vùng sông Hằng có thể có từ 1000 năm TCN. Ban đầu là kiểu chữ đơn sơ Brahmi, rồi nâng nên sáng tạo thành chữ Phạn (Sancrit).

→ Chữ Brahmi – chữ Phạn loại văn tự phát triển sớm nhất ở Ấn Độ.

Đáp án cần chọn là: A