Tháng Hai 24, 2024

Ngày 02/01/1963 quân và dân ta đã làm nên chiến thắng vang dội ở Ấp Bắc. Trong trận chiến này, ta đã tiêu diệt trên 2.000 tên địch gồm đủ binh chủng có cả máy bay lên thẳng và xe bọc thép M113; hãy cho biết Ấp Bắc thuộc tỉnh nào? Đáp: Thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.

Ngày 02/01/1963 quân và dân ta đã làm nên chiến thắng vang dội ở Ấp Bắc. Trong trận chiến này, ta đã tiêu diệt trên 2.000 tên địch gồm đủ binh chủng có cả máy bay lên thẳng và xe bọc thép M113; hãy cho biết Ấp Bắc thuộc tỉnh nào?

Đáp: Thuộc huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang.