Tháng Mười Một 28, 2021

Nét nổi bật của nên sản xuất ở Tây Âu thế kỉ XI là

Nét nổi bật của nên sản xuất ở Tây Âu thế kỉ XI là

A. Thủ công nghiệp rất phát triển các công trường thủ công ra đời

B. Máy móc bắt đầu được sử dụng trong các công xưởng

C. Sản phẩm không bị đóng kín trong lãnh địa mà đem bán ra thì trường

D. Trong sản xuất đã hình thành quan hệ chủ – nợ

Hướng dẫn

Đáp án: C