Tháng Mười Một 28, 2021

Nét nổi bật của nền sản xuất ở Tây Âu thế kỉ XI là

Nét nổi bật của nền sản xuất ở Tây Âu thế kỉ XI là

A. Thủ công nghiệp rất phát triển các công trường thủ công ra đời

B. Máy móc bắt đầu được sử dụng trong các công xưởng

C. Sản phẩm không bị đóng kín trong lãnh địa mà đem bán ra thị trường

D. Trong sản xuất đã hình thành quan hệ chủ – nợ

Hướng dẫn

Một trong những tiền đề của nền kinh tế hàng hóa xuất hiện ở Tây Âu là sản phẩm được bán ra một cách tự do, không còn bị đóng kín trong các lãnh địa.

Đáp án cần chọn là: C