Tháng Mười 23, 2021

Một vật dao động điều hòa, quãng đường mà vật đi được trong một chu kì là 18 cm. Biên độ dao động bằng

Một vật dao động điều hòa, quãng đường mà vật đi được trong một chu kì là 18 cm. Biên độ dao động bằng

A. 8 cm

B. 9 cm

C. 4,5 cm

D. 4 cm

Hướng dẫn

Quãng đường vật đi được trong 1 chu kì là 4A
4A = 18 cm suy ra A = 4,5 cm