Tháng Mười 22, 2021

: Một tế bào có bộ NST được kí hiệu AaBbDd. Khi giảm phân bình thường sẽ tạo được số loại giao tử là:

: Một tế bào có bộ NST được kí hiệu AaBbDd. Khi giảm phân bình thường sẽ tạo được số loại
giao tử là:
A. 8
B. 4
C. 16
D. 2

Hướng dẫn

Một tế bào giảm phân bình thường cho ra 2 (tinh trùng) hoặc 1 loại giao tử (trứng)
Đáp án cần chọn là: D