Tháng Mười 17, 2021

Một người giơ tay với chùm nhãn nhưng không chạm tới, người này bèn kiễng chân lên để hái. Đây là một ví dụ về

Một người giơ tay với chùm nhãn nhưng không chạm tới, người này bèn kiễng chân lên để hái.
Đây là một ví dụ về
A. vòng phản xạ.
B. cung phản xạ
C. phản xạ không điều kiện.
D. sự thích nghi.

Hướng dẫn

Đây là một ví dụ về vòng phản xạ
Đáp án cần chọn là: A