Tháng Mười Một 28, 2021

Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội phương Đông cổ đại là mâu thuẫn giữa các giai cấp nào?

Mâu thuẫn cơ bản trong xã hội phương Đông cổ đại là mâu thuẫn giữa các giai cấp nào?

A. Địa chủ với nông dân

B. Quý tộc với nông dân công xã

C. Vua với nông dân công xã.

D. Quý tộc với nô lệ

Hướng dẫn

Ở các nước phương Đông, cư dân chủ yếu làm nghề nông, vì vậy bộ phận đông đảo nhất và có vai trò to lớn nhất là nông dân công xã. Họ canh tác trên phần ruộng được giao và nộp một phần cho quý tộc dưới dạng thuế. Tuy nhiên, giai cấp quý tộc là những người có của cải và quyền thế. Họ sống cuộc sống giàu sang, sung túc chủ yếu dựa trên sự bóc lột nông dân công xã, mà cụ thể là bằng thuế. Với đủ các thứ thuế vô lý cùng sự chèn ép của quý tộc → dẫn đến mâu thuẫn giữa quý tộc và nông dân công xã nảy sinh gay gắt. Đây là mâu thuẫn cơ bản trong xã hội phương Đông cổ đại.

Đáp án cần chọn là: B