Tháng Mười Một 28, 2021

Màu da nào không được xác định là một chủng tộc được hình thành từ thời nguyên thủy

Màu da nào không được xác định là một chủng tộc được hình thành từ thời nguyên thủy

A. Vàng B. Đen

C. TrắngD. Đỏ

Hướng dẫn

Đáp án: D