Tháng Mười 19, 2021

: Mất một đoạn nhỏ ở đầu NST 21 gây hậu quả:

: Mất một đoạn nhỏ ở đầu NST 21 gây hậu quả:
A. Bệnh bạch tạng
B. Bệnh đao
C. Bệnh máu khó đông
D. Ung thư máu

Hướng dẫn

Mất đoạn nhỏ ở đầu NST 21 gây ung thư máu ở người.
Đáp án cần chọn là: D