Tháng Mười 17, 2021

Lớp cơ của thành ruột non có vai trò nào sau đây ?

Lớp cơ của thành ruột non có vai trò nào sau đây ?
1. Dự trữ chất dinh dưỡng, phòng khi cơ thể thiếu hụt dinh dưỡng vì nguyên nhân nào đó
2. Co bóp tạo lực đẩy thức ăn dần xuống các phần tiếp theo của ống tiêu hoá
3. Co bóp giúp thức ăn thấm đều dịch tuỵ, dịch mật và dịch ruột, tăng hiệu quả tiêu hoá thức ăn
A. 1, 2, 3
B. 1, 3
C. 1, 2
D. 2, 3

Hướng dẫn

Lớp cơ của thành ruột non có vai trò:
– Co bóp tạo lực đẩy thức ăn dần xuống các phần tiếp theo của ống tiêu hoá
– Co bóp giúp thức ăn thấm đều dịch tuỵ, dịch mật và dịch ruột, tăng hiệu quả tiêu hoá thức ăn
Đáp án cần chọn là: D