Tháng Mười 26, 2021

Loại quả nào dưới đây có chứa nhiều tiền chất của vitamin A ?

Loại quả nào dưới đây có chứa nhiều tiền chất của vitamin A ?
A. Mướp đắng
B. Gấc
C. Chanh
D. Táo ta

Hướng dẫn

Gấc có chứa nhiều tiền chất của vitamin A.
Đáp án cần chọn là: B