Tháng Mười 26, 2021

Loại hoocmôn nào gây ra những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam giới ?

Loại hoocmôn nào gây ra những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam giới ?
A. Ôxitôxin
B. Prôgestêrôn
C. Testôstêrôn
D. Ơstrôgen

Hướng dẫn

Testosteron có tác dụng gây những biến đổi cơ thể ở tuổi dậy thì của nam.
Đáp án cần chọn là: C