Tháng Ba 21, 2023

Loại đồ chơi nào phổ biến nhất trong Tết Trung Thu tại Việt Nam?

Loại đồ chơi nào phổ biến nhất trong Tết Trung Thu tại Việt Nam?

A. Mặt nạ

B. Đèn ông sao

C. Cả hai đáp án trên đều đúng

Câu trả lời là: C. Cả hai đáp án trên đều đúng