Tháng Mười 18, 2021

“……………… là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh đến cơ quan phản ứng”. Trong dấu … là

“……………… là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh
đến cơ quan phản ứng”. Trong dấu … là
A. Phản xạ
B. Cung phản xạ
C. Vòng phản xạ
D. Câu A, B đúng.

Hướng dẫn

Cung phản xạ là đường dẫn truyền xung thần kinh từ cơ quan thụ cảm qua trung ương thần kinh
đến cơ quan phản ứng
Đáp án cần chọn là: B