Tháng Một 21, 2022

Khí X được sinh ra dưới tác dụng của sấm sét (hoặc tia lửa điện). Khí X là khí không màu ở điều kiện thường, dễ dàng hóa nâu trong không khí tạo thành khí Y. Công thức hóa học của khí Y là

Khí X được sinh ra dưới tác dụng của sấm sét (hoặc tia lửa điện). Khí X là khí không màu ở điều kiện thường, dễ dàng hóa nâu trong không khí tạo thành khí Y. Công thức hóa học của khí Y là

A. NO.

B. NO$_{2}$.

C. SO$_{2}$.

D. SO$_{3}$.

Hướng dẫn

Chọn phương án: B

Lời giải chi tiết:

Đáp án B