Tháng Mười 23, 2021

Khi tác động lên một cơ quan, phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm có tác dụng

Khi tác động lên một cơ quan, phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm có tác dụng
A. tương tự nhau.
B. giống hệt nhau.
C. đối lập nhau.
D. đồng thời với nhau.

Hướng dẫn

Chức năng của phân hệ giao cảm và phân hệ đối giao cảm đối lập nhau.
Đáp án cần chọn là: C