Tháng Ba 27, 2023

Khí N2 nặng hơn khí H2 bằng bao nhiêu lần? (N = 14, H = 1)

Khí N2 nặng hơn khí H2 bằng bao nhiêu lần? (N = 14, H = 1)

A. 10 lần.

B. 12 lần.

C. 8 lần.

D. 14 lần.

Hướng dẫn

Phân tử khối của N$_{2}$ = 14×2 = 28 (gam/mol)

Phân tử khối của H$_{2}$ = 2×1 = 2 (gam/mol)

Suy ra

d$_{N2/H2}$=

Vậy N­$_{2}$ nặng hơn H$_{2}$ 14 lần

Đáp án cần chọn là: D