Tháng Mười 17, 2021

Khi bị sốt cao, chúng ta cần phải làm điều gì sau đây ?

Khi bị sốt cao, chúng ta cần phải làm điều gì sau đây ?
A. Bổ sung nước điện giải
B. Lau cơ thể bằng khăn ướp lạnh
C. Mặc ấm để che chắn gió
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Khi bị sốt cao, chúng ta cần phải bổ sung nước điện giải, không nên lau cơ thể bằng khăn ướp lạnh.
Đáp án cần chọn là: A