Tháng Mười Một 28, 2021

“Con đường tơ lụa” ở Trung Quốc được hình thành dưới triều đại nào?

“Con đường tơ lụa” ở Trung Quốc được hình thành dưới triều đại nào?

A. Tần – Hán.

B. Đường.

C. Minh.

D. Thanh.

Hướng dẫn

Vào thời Đường, các tuyến Đường giao thông đã được hình thành trong các thế kỉ trước, hai “con đường tơ lụa” trên đất liền và trên biển cũng được thiết lập.

Đáp án cần chọn là: B