Tháng Mười Một 28, 2021

Hai giai tầng chính trong xã hội cổ đại phương Đông là

Hai giai tầng chính trong xã hội cổ đại phương Đông là

A. Quý tộc, nô lệ

B. Quý tộc, địa chủ

C. Quý tộc, nông dân công xã

D. Quý tộc, thợ thủ công

Hướng dẫn

Đáp án: C