Tháng Mười 22, 2021

: Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở:

: Giảm phân là hình thức phân bào xảy ra ở:
A. Tế bào sinh dưỡng
B. Tế bào sinh dục vào thời kì chín
C. Tế bào mầm sinh dục
D. Hợp tử và tế bào sinh dưỡng

Hướng dẫn

Giảm phân là hình thức phân bào diễn ra vào thời kì chín của tế bào sinh dục
Đáp án cần chọn là: B