Tháng Ba 5, 2024
dao động cơ điều hòa

Dùng tổng arcsine xác định nhanh khoảng thời gian dao động

Link tải