Tháng Mười 5, 2023
dao động cơ điều hòa

Dùng tổng arcsine xác định nhanh khoảng thời gian dao động

Link tải