Tháng Một 21, 2022

Dụng cụ điện nào dưới đây hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện?

Dụng cụ điện nào dưới đây hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện?

A. Quạt máy

B. Lò nướng điện

C. Ti vi

D. Bóng đèn bút thử điện

Hướng dẫn

Trong các dụng cụ trên, dụng cụ hoạt động nhờ tác dụng nhiệt của dòng điện là lò nướng điện

Đáp án cần chọn là: B