Tháng Một 25, 2022

Em hãy thiết kế một phương án thí nghiệm để chứng tỏ rằng cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song bằng tổng cường độ dòng điện qua mỗi dụng cụ điện và hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch bằng hiệu điện thế hai đầu mỗi dụng cụ điện.

Em hãy thiết kế một phương án thí nghiệm để chứng tỏ rằng cường độ dòng điện trong đoạn mạch song song bằng tổng cường …

Em hãy thiết kế một phương án thí nghiệm để chứng tỏ rằng cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp bằng với cường độ dòng điện qua mỗi dụng cụ điện và hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch bằng tổng hiệu điện thế hai đầu mỗi dụng cụ điện.

Em hãy thiết kế một phương án thí nghiệm để chứng tỏ rằng cường độ dòng điện trong đoạn mạch nối tiếp bằng với cường …

Cho các dụng cụ sau: Ba bóng đèn giống hệt nhau, Năm viên pin mới giống nhau, dây nối vừa đủ. Hãy mắc mạch điện như các sơ đồ sau. Dự đoán độ sáng của các bóng đèn Thử làm thí nghiệm và kiểm tra dự đoán của em có đúng k? Từ đó rút ra cách làm cho nguồn điện mạnh hơn.

Cho các dụng cụ sau: Ba bóng đèn giống hệt nhau, Năm viên pin mới giống nhau, dây nối vừa đủ. Hãy mắc mạch điện …

Một học sinh được yêu cầu mắc sơ đồ mạch điện như hình vẽ dưới đây. Giáo viên yêu cầu bạn đo cường độ dòng điện qua mỗi đèn và hiệu điện thế hai đầu nguồn điện? Em hãy giúp bạn học sinh đó tiến hành thí nghiệm. Hãy vẽ sơ đồ mạch điện và giải thích cách mắc các dụng cụ đo.

Một học sinh được yêu cầu mắc sơ đồ mạch điện như hình vẽ dưới đây. Giáo viên yêu cầu bạn đo cường độ dòng …

Làm thí nghiệm như sau: Đặt một kim nam châm thử (là một kim nam châm được đặt trên một mũi nhọn sao cho nó có thể quay tự do) gần một cuộn dây (trong có lõi sắt). Kim nam châm đang chỉ hướng Bắc – Nam địa lí như hình. Hãy cho biết hiện tượng gì sẽ xảy ra khi ta đóng khóa K? Tại sao?

Làm thí nghiệm như sau: Đặt một kim nam châm thử (là một kim nam châm được đặt trên một mũi nhọn sao cho nó …