Tháng Mười 23, 2021

Đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh là

Đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh là
A. hạch thần kinh.
B. dây thần kinh.
C. cúc xináp.
D. nơron.

Hướng dẫn

Đơn vị cấu tạo nên hệ thần kinh là nơron.
Đáp án cần chọn là: D