Tháng Mười Một 28, 2021

Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự phát triển của kinh tế văn hóa Ấn Độ thời cổ, trung đại là

Điều kiện tự nhiên có ảnh hưởng sâu sắc nhất đến sự phát triển của kinh tế văn hóa Ấn Độ thời cổ, trung đại là

A. Lãnh thổ như hình “tam giác ngược”, hai phía giáp biển

B. Lãnh thổ bị ngăn cách nhau đáng kể giữa Đông và Tây, Nam và Bắc

C. Miền Bắc bằng phẳng do sự bồi đắp của hai con sông lớn

D. Ấn Độ như một “tiểu lục địa” bị ngăn cách với lục địa châu Á bởi dãy núi cao nhất thế giới

Hướng dẫn

Lãnh thổ Ấn Độ có hình tam giác ngược, hai bên giáp biển, cạnh phía Bắc nối với châu Á, nhưng lại ngăn cách bởi dãy núi cao nhất thế giới – dãy Hi-ma-lay-a. Hai bên bờ biển lại có hay dãy núi Đông Gát và Tây Gát, ngăn cách bởi cao nguyên Đê – can. Do toàn núi cao, rừng rậm nên lãnh thổ Ấn Độ bị ngăn cách nhau đáng kể giữa Đông và Tây. Chính sự chia cắt này đã quy định đặc điểm của văn hóa truyền thống Ấn Độ, đa dạng, phong phú, thể hiện rõ nhất thông qua tín ngưỡng, tôn giáo.

Đáp án cần chọn là: B