Tháng Mười Một 28, 2021

Điểm khác của vương triều Môgôn so với vương triều Hồi giáo Đêli là gì?

Điểm khác của vương triều Môgôn so với vương triều Hồi giáo Đêli là gì?

A. Là vương triều ngoại tộc

B. Là vương triều theo Hồi giáo

C. Được xây dựng và củng cố theo hướng “Ấn Độ hóa”

D. Không xoa dịu được mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo ở Ấn Độ

Hướng dẫn

Đáp án: C