Tháng Mười Một 28, 2021

Điểm khác của vương triều Mô – gôn so với vương triều Hồi giáo Đê – li là gì?

Điểm khác của vương triều Mô – gôn so với vương triều Hồi giáo Đê – li là gì?

A. Là vương triều ngoại tộc

B. Là vương triều theo Hồi giáo

C. Được xây dựng và củng cố theo hướng “Ấn Độ hóa”

D. Không xoa dịu được mâu thuẫn sắc tộc, tôn giáo ở Ấn Độ

Hướng dẫn

Điểm khác của vương triều Mô-gôn so với vương triều Hồi giáo Đê-li là được xây dựng và củng cố theo hướng “Ấn Độ hóa”. Đó là chính sách của các vị vua đầu vương triều. Cho đến thời trị vì của vị vua thứ tư là A- cơ-ba, Ấn Độ đã đạt được bước phát triển mới. Chính sách này không hề có ở vương triều Đê-li.

Đáp án cần chọn là: C