Tháng Mười Một 28, 2021

Đến thế kỉ VII, Ấn Độ bị chia rẽ thành

Đến thế kỉ VII, Ấn Độ bị chia rẽ thành

A. Hai nướcB. Ba nước

C. Bốn nướcD. Sáu nước

Hướng dẫn

Đáp án: D