Tháng Mười Một 28, 2021

Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán vào thế kỉ VII vì nhiều nguyên nhân, ngoại trừ

Ấn Độ rơi vào tình trạng chia rẽ, phân tán vào thế kỉ VII vì nhiều nguyên nhân, ngoại trừ

A. Văn hóa truyền thống Ấn Độ bị mai một trước nahr hưởng của các nhân tố từ bên ngoài

B. Chính quyền trung ương suy yếu

C. Đất nước rộng lớn và bị ngăn cách

D. Mỗi vùng lãnh thổ có những điều kiện và sắc thái riêng

Hướng dẫn

Đáp án: A