Tháng Tư 15, 2024
đề thi thử thpt quốc gia 2018

Đề thi thử sinh học 2018 THPTQG chuyên đại học vinh lần 1

Đề thi thử sinh học chuyên đại học nhiều năm nay được giáo viên THPT luôn đánh giá là đề thi thử chất lượng, bám sát đề thi chính thức của BGD&ĐT. Bài này gửi tới bạn đề thi thử sinh học 2018 THPTQG trường chuyên Đại học vinh tỉnh nghệ an. Đây là đề thi thử sinh học 2018 đầu tiên của trường chuyên đại học vinh.

Admin giới thiệu với bạn đọc mã đề 132 của đề thi thử. Đề thi thử sinh học 2018 này gồm 40 câu phân bố trong 4 trang và thời gian làm bài tối đa là 50 phút. Nhằm giúp học sinh có thể biết được chính xác mình đã làm đúng hay sai thì cuối đề thi thử sinh học này mình có để link đáp án kèm lời giải chi tiết để các bạn tham khảo.

Trích dẫn đề thi thử môn sinh học 2018 trường THPT chuyên Đại học Vinh – Nghệ An lần 1:
Câu 119:Ở người, dái tai dính là trội so với dái tai rời; vành tai nhiều lông là tính trạng do gen trên nhiễm sắc thể Y, không có alen trên X quy định. Một người có dái tai dính và vành tai nhiều lông kết hôn với người có dái tai rời và vành tai không có lông. Hai người có một con trai có dái tai dính và vành tai nhiều lông; một con trai có dái tai rời và vành tai nhiều lông; hai con gái có dái tai dính. Một trong 2 cô con gái kết hôn với người có dái tai rời và vành tai không có lông. Giả thiết cặp vợ chồng này có hai con trai ở hai lần sinh khác nhau. Theo lí thuyết, có bao nhiêu phát biểu đúng trong số các phát biểu sau đây?
I. Cả hai đều có vành tai không có lông và 25% khả năng cả hai có dái tai dính.
II. Khả năng cả hai có vành tai không có lông, dái tai rời hoặc dái tai dính là tương đương.
III. Chắc chắn cả hai đều có dái tai dính và vành tai không có lông. IV. Cả hai có thể có vành tai nhiều lông và 12,5% khả năng cả hai đều có dái tai dính.
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.
Câu 120: Các nhà khoa học đã thực hiện phép lai giữa hai cơ thể thực vật có cùng kiểu gen dị hợp tử về hai gen (A,a và B,b). Biết rằng, mỗi gen quy định một tính trạng, tính trạng trội là trội hoàn toàn; trong quá trình giảm phân hình thành giao tử xảy ra hoán vị gen ở cả hai giới. – Trường hợp 1: Hai gen (A,a) và (B,b) cùng nằm trên một cặp nhiễm sắc thể tương đồng. – Trường hợp 2: Hai gen (A,a) và (B,b) nằm trên hai cặp nhiễm sắc thể tương đồng khác nhau. Có bao nhiêu phát biểu đúng trong số các phát biểu sau?
I. Tỉ lệ các giao tử tạo ra ở hai trường hợp luôn giống nhau.
II. Số kiểu gen quy định kiểu hình trội về 2 tính trạng ở hai trường hợp đều bằng nhau.
III. Số loại giao tử tạo ra ở hai trường hợp đều bằng nhau.
IV. Tỉ lệ kiểu hình trội về 2 tính trạng ở hai trường hợp là 9/16 nếu tần số hoán vị gen là 50%.
A. 2.
B. 1.
C. 3.
D. 4.

Link: