Tháng Mười 17, 2021

Da có vai trò gì đối với đời sống con người ?

Da có vai trò gì đối với đời sống con người ?
A. Góp phần tạo nên vẻ đẹp bên ngoài
B. Bảo vệ cơ thể
C. Điều hòa thân nhiệt
D. Tất cả các phương án còn lại

Hướng dẫn

Da có vai trò:
– Góp phần tạo nên vẻ đẹp bên ngoài
– Bảo vệ cơ thể
– Điều hòa thân nhiệt
Đáp án cần chọn là: D