Tháng Mười Một 28, 2021

Cư dân cổ đại phương Đong vẫn lấy nghề gốc là

Cư dân cổ đại phương Đong vẫn lấy nghề gốc là

A. Nghề nông.

B. Chăn nuôi gia súc.

C. Buôn bán.

D. Thủ công nghiệp.

Hướng dẫn

Đáp án: A